ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανοιχτά Μαθήματα 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα ανοιχτά μαθήματα μουσικής όλων το τμημάτων του Ωδείου Θαλής.