Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελίσσια: Λ.Πηγής 30, 210 6134216

Μαρούσι: Χατζηαντωνίου & 25ης Μαρτίου 2, 210 8067726

odeiothalis@yahoo.gr www.odeiothalis.gr