Σύγχρονη Μουσική

Σύγχρονη μουσική

TEXT

Στο τμήμα σύγχρονης μουσικής δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ο σπουδαστής την κατεύθυνση της φωνητικής , της οργανικής μουσικής και Σύγχρονων Θεωρητικών Μουσικής .Οι σπουδαστές ανάλογα με το επίπεδο τους εντάσσονται σε μουσικά σύνολα και εμφανίζονται σε συναυλίες.

Τμήμα οργανικής μουσικής

Τα μουσικά όργανα που διδάσκονται είναι : Drums , ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο. μοντέρνο πιάνο, αρμόνιο (Keyboards).

Σύγχρονο τραγούδι

Στην τάξη Σύγχρονου Τραγουδιού διδάσκεται τεχνική, ορθοφωνία και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
Οι σπουδαστές της σύγχρονης φωνητικής η οργανικής μουσικής παρακολουθούν παράλληλα και το τμήμα των θεωρητικών του Ωδείου. Αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα Υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα ,εντάσσονται και στην Σύγχρονη Θεωρία της Μουσικής όπου συμπληρώνει τις γνώσεις τους στο εκτενέστατο πεδίο της Σύγχρονης-Μοντέρνας Μουσικής.