Μουσικά Σχολεία

Στο εξειδικευμένο τμήμα προετοιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας, το μάθημα είναι ατομικό και ως σκοπό έχει να προετοιμάσει τον εκάστοτε σπουδαστή για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Μουσικά Σχολεία, έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Δεκτοί γίνονται σπουδαστές της έκτης Δημοτικού.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

  • διάκριση τονικού ύψους,
  • ρυθμική αναγνώριση,
  • μουσική ακρόαση,
  • απόδοση τραγουδιού σε διαφορετικές τονικότητες (transporto),
  • παίξιμο διδόμενης μελωδίας σε ξυλόφωνο ή μεταλλόφωνο

Δεκτά γίνονται κατά κανόνα παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού, αλλά και παιδιά που επιθυμούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Μουσικό Σχολείο μετά την 1η Γυμνασίου.