Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας με τη βοήθεια της μουσικής και των ήχων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν και να επεξεργαστούν συναισθήματα μέσω της μουσικής. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν την κοινωνικότητα τους και αξιοποιούν τη δημιουργικότητά τους με στόχο πάντα την επαναφορά της σωματικής και πνευματικής τους υγείας.

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου βοηθά: -στη συναισθηματική έκφραση, -στις διανοητικές/ γνωσιακές λειτουργίες, -στις κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες και πολλά ακόμη.

Απευθύνεται: -σε όλες τις ηλικίες, -σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κ.α. ) διάσπαση προσοχής/  Υπερκινητικότητα , διαταραχές του λόγου, δυσκολία στην κοινωνική προσαρμογή, ψυχολογικές-ψυχιατρικές-ψυχοσωματικές διαταραχές και αναπτυξιακές διαταραχές.

Το μάθημα είναι σε ατομικό επίπεδο και η διάρκεια του καθορίζετε ξεχωριστά για τον κάθε σπουδαστή.