Bebe Music

BEBE MUSIC

Το “Bebe music” είναι ένα μουσικό ομαδικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 1,5 – 3,5 ετών με συνοδεία ενός γονέα και έχει διάρκεια 30 λεπτά. Τραγούδια, κίνηση, ζωγραφική, χορός, μουσικά παιχνίδια αλλά και γνωριμία με μουσικά όργανα, το ρυθμό και τις νότες θα μας συνοδεύουν σε κάθε μας συνάντηση όλη τη χρονιά.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής :

· να βελτιώσουμε την οπτικοακουστική αντίληψη των παιδιών και το συντονισμό του σώματος,· να αγαπήσουν τη μουσική για να μάθουν να εκφράζονται μέσα από αυτή,
· να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του νευρολογικού συστήματος αλλά και του πνευματικού τους κόσμου,
· να χτίσουμε μια δημιουργική σχέση ανταλλαγής και αλληλοσυμπλήρωσης των παιδιών με τους γονείς και
· να μπορέσουν να λάβουν όσα προσφέρει η μουσική (έκφραση, μαθηματική σκέψη, βελτίωση της μνήμης και πολλά ακόμη)!